13. 9. 2021: Návšteva Svätého Otca v centre Betlehem