1. 9. 2021: Púť do Marianky, Bratislava - ďalšie foto