12. 9. 2021: Prípravy na návštevu Sv. Otca v dome Betlehem, Bratislava